Μαθήματα Επιχειρηματικότητας – Entrepreneurship Training Courses – 1ος Κύκλος

< 1 mn read

Μαθήματα Επιχειρηματικότητας – Entrepreneurship Training Courses – 1ος Κύκλος

Ημερομηνία: 27-30/7/2021

Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά (λόγω COVID-19)

 

Στα πλαίσια του έργου «TRANSDAIRYTRANSborder Key Enabling Technologies and Living Labs for the DAIRY value chain» το εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητήρων του Ερευνητικού  Πανεπιστημιακού Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) – ΕΜΠ, ενημερώνει τους επιλεχθέντες υποψηφίους ότι ο 1ος κύκλος μαθήματα επιχειρηματικότητας θα διεξαχθεί στις 27 με 30 Ιουλίου διαδικτυακά (μέσω MS TEAMS).

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων επιλεγμένων εμπλεκόμενων στην αλυσίδα αξίας γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οργανωτές των σεμιναρίων είναι οι δύο ελληνικοί συνεργαζόμενοι στο έργο φορείς (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών – ΕΠΙΣΕΥ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΓΑΠ) και τα Living Labs τους.

Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν με email για το σύνδεσμο των διαδικτυακών μαθημάτων και του σχετικού υλικού των μαθημάτων.

Η ατζέντα της εκδήλωσης : Aτζέντα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Επικοινωνίας:

Τσέλου Αικατερίνη

Τηλ: 2107721314

Mail: ktselou@mail.ntua.gr

Leave a Reply

Disclaimer

This project has been funded with the support of the ENI CBC MED Programme of the European Union. This communication reflects the views only of the authors, and neither the European Commission nor the ENI CBC MED programme can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Discover TRANSDAIRY

Welcome to Transdairy, open collaborative platform Discover our Living Labs.
Explore all the content from Transdairy community platform. Forums, Groups, Members, Posts, Social Wall and many more. You can never get tired of it!

Free registration and membership

Participate in all activities, stay up do date for calls, events, projects, and activities