Ολοκλήρωση του 1ου κύκλου σεμιναρίων επιχειρηματικότητας

< 1 mn read

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 1ος  κύκλος σεμιναρίων επιχειρηματικότητας του έργου TRANSDAIRY του προγράμματος ΕΝΙ CBC MED. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά (λόγω COVID-19) στις 27-30 Ιουλίου 2021 και συνδιοργανώθηκαν από τους δύο Ελληνικούς φορείς του έργου (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών – ΕΠΙΣΕΥ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΓΑΠ) και τα Living Labs. 

Σκοπός των σεμιναρίων ήταν η ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων εμπλεκόμενων στην αλυσίδα αξίας γαλακτοκομικών προϊόντων με έμφαση στους φοιτητές, νέους κάτω των 35 ετών, στις γυναίκες και στους αγρότες/κτηνοτρόφους. Τα 20 άτομα που επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια έλαβαν εξειδικευμένη κατάρτιση 16 ωρών από έμπειρους εισηγητές σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ενώ έγινε χρήση και της συνεργατικής πλατφόρμας του έργου (https://www.transdairy.net)

 

Το φθινόπωρο θα ανακοινωθεί η πρόσκληση για τον 2ος Κύκλο των Σεμιναρίων. 

Leave a Reply

Disclaimer

This project has been funded with the support of the ENI CBC MED Programme of the European Union. This communication reflects the views only of the authors, and neither the European Commission nor the ENI CBC MED programme can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Discover TRANSDAIRY

Welcome to Transdairy, open collaborative platform Discover our Living Labs.
Explore all the content from Transdairy community platform. Forums, Groups, Members, Posts, Social Wall and many more. You can never get tired of it!

Free registration and membership

Participate in all activities, stay up do date for calls, events, projects, and activities