Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε σεμιναρία επιχειρηματικότητας – 4ος κύκλος

< 1 mn read

Η υποστήριξη της μεταφοράς τεχνολογίας και εμπορευματοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην αλυσίδα αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί έναν από τους βασικούς  πυλώνες του έργου TRANSDAIRY.

Στο πλαίσιο αυτό το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων εμπλεκόμενων στην αλυσίδα αξίας γαλακτοκομικών προϊόντων μέσα από στοχευμένα σεμινάρια κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση στους φοιτητές, νέους κάτω των 35 ετών, στις γυναίκες και στους αγρότες/κτηνοτρόφους.

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών – ΕΠΙΣΕΥ και το Living Lab του, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής για τον 4o κύκλο σεμιναρίων (Φεβρουάριος 2023).

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15 Ιουλίου 2022

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

https://forms.gle/LohjeBJvzFsgt2N77

Περισσότερες πληροφορίες: http://sensors.ece.ntua.gr/docs/Entrepreneurship_training_sessions_details.pdf

http://www.nydorsystem.com/news/transdairy/

Ιστοσελίδα έργου:

http://www.enicbcmed.eu/projects/transdairy

Leave a Reply

Disclaimer

This project has been funded with the support of the ENI CBC MED Programme of the European Union. This communication reflects the views only of the authors, and neither the European Commission nor the ENI CBC MED programme can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Discover TRANSDAIRY

Welcome to Transdairy, open collaborative platform Discover our Living Labs.
Explore all the content from Transdairy community platform. Forums, Groups, Members, Posts, Social Wall and many more. You can never get tired of it!

Free registration and membership

Participate in all activities, stay up do date for calls, events, projects, and activities